May 23, 2007

காதல்ச்சின்னத்தின்
காலடியில்
காதலனுக்காகக்
காத்துக்கிடந்து
களைத்துப்போன
கன்னியவளின்
காதல் தாகம் தீர்க்க…..
‘குபுக்’கெனக் கொப்பளித்தது
குமுறிய குழாய்
காதலன் மேல் கோபமாக….

நவநீ

"BBC" தமிழோசை

இன்றைய புதன்கிழமை 23.05.2007 செய்தி கேட்க கீழுள்ள இணைப்பை அழுத்தவும்

கணக்கு, மணக்கு, பிணக்கு மற்றும் ஆமணக்கு

உலகம் மிகப்பெரியது - ஆனால்
பூமி மிகச்சிறியது

'இளம் இசையமைப்பாளர்'

ஜி.வி.ப்ராகாஷ் Part II