June 07, 2007

தமிழர்கள் வெளியேற்றம்

கொழும்பில் இருந்து தமிழர்கள் வெளியேற்றம் இலங்கையின் தலைநகர் கொழும்பில் விடுதிகளில் தங்கியிருந்த நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்களை, இலங்கை பொலிஸார் பலவந்தமாக வெளியேற்றியுள்ளனர். Please 'click' the link
BBCTamil.com

No comments: