July 16, 2007

நமது தேசம் முழுமையான வளர்ச்சி அடையாததற்குக் காரணம், ஆண்கள், பெண்களுக்கு முழுமையான வாழ்க்கையை அளிக்காததுதான். பெண்களுக்கு முழுமையான வாழ்க்கை அளிக்காததால் ஆண்களின் வாழ்க்கையும் முழுமை அடையவில்லை
- பிரபஞ்சன்

No comments: